Inginer Combustibil Nuclear

ACTIVITĂȚI SPECIFICE POSTULUI:

 • Efectuează monitorizarea radiologică a mediului de lucru și a personalului.
 • Verifică respectarea condiţiilor impuse prin autorizaţiile emise de CNCAN (Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare)
 • Verifică funcţionarea apărăturii dozimetrice (aparatură care monitorizează cantitatea de radiaţii ionizante)
 • Realizează instruiri în domeniul securităţii radiologice pentru personalul FCN, lucrători externi, vizitatori;

ABILITĂȚI ȘI CUNOȘTINȚE NECESARE

 • Știință și tehnologie inginerească
 • Cunoștințe de matematică/fizică/chimie
 • Minuţiozitate şi atenţie la detalii
 • Abilități de gândire și raționare analitic
 • Cunoștințe și abilități de proiectare
 • Cunoștințe privind sistemele și aplicațiile informatice

STUDII/CURSURI AJUTĂTOARE

 • Matematică
 • Fizică
 • Inginerie nucleară/fizică/chimică/mecanică
 • Știința și tehnologia materialelor

RECOMANDĂRI DE FACULTĂȚI/UNIVERSITĂȚI

 • Facultatea de Ştiinţe Aplicate
 • Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor
 • Facultatea de Energetică
 • Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
 • Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
 • Facultatea de Inginerie Electrică
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare