Șef Secția Asamblare in Fabrică de Combustibil Nuclear

ACTIVITĂȚI SPECIFICE POSTULUI:

 • Conduce activitatea Secției Asamblare a Fabricii de Combustibil Nuclear Pitești, ceea ce presupune asigurarea fabricării reperelor necesare și asamblarea fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6, cu respectarea cerințelor de securitate nucleară, a planului de fabricație și a cerințelor contractuale, a specificaților tehnice și de calitate.

ABILITĂȚI ȘI CUNOȘTINȚE NECESARE

 • Știință și tehnologie inginereasca
 • Cunoștințe de matematică/fizică/chimie
 • Minuţiozitate şi atenţie la detalii
 • Abilități de gândire și raționare analitică
 • Cunoștințe și abilități de proiectare
 • Cunoștințe privind sistemele și aplicațiile informatice

STUDII/CURSURI AJUTĂTOARE

 • Matematică
 • Fizică
 • Inginerie nucleară/fizică/chimică/mecanică
 • Ştiinţă şi tehnologia materialelor

RECOMANDĂRI DE FACULTĂȚI/UNIVERSITĂȚI

 • Facultatea de Ştiinţe Aplicate
 • Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor
 • Facultatea de Energetică
 • Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
 • Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
 • Facultatea de Inginerie Electrică
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare